ثبتنام فروشندگان

ثبت نام

نام کاربری*

ایمیل*

نام

نام خانوادگی

نام فروشگاه*

https://filelux.ir/store/[your_store]

نشانی1*

نشانی 2

کشور*

شهر / محله

کشور / استان

کد پستی*

تلفن فروشگاه*

کد ملی

تصویر کارت ملی

رمز عبور*

تایید رمز عبور*

* موافق  شرایط و ضوابط